Love is the seventh wave - Nga Sting

Në mbretërinë e shqisave

Ti je mbertëresha e të gjitha analizave të tua

E të gjitha qyteteve, e të gjitha kombeve

Çdo gjë qe bie në rrugën tënde

Ka një botë më të thellë sesa kjo

Që ti se kupton

Ka një botë më të thellë sesa kjo

Që tërhiqen nga dora jote

Çdo rrathë në oqean

Çdo gjethe në çdo pemë

Çdo kodër rëre në shkretëtirë

Çdo fuqi që s’e shikojmë kurrë

Ka një valë më të thellë sesa kjo

Që e përpin botën brenda

Ka një valë më të thellë sesa kjo

Dëgjomë vajzë...

Ndjeje teksa rritet në qyete

Ndjeje se si e fshin ajo tokën

Mbi kufinj, mbi pengesa

Asgjë s’do ta ndalojë forcën e saj

Nuk ka valë më të thellë sesa kjo

Që ngrihet mbi botën

Nuk ka valë më të thellë sesa kjo

Dëgjomë vajzë...

I gjithë gjaku i derdhur, i gjithë zemërimi

Të gjitha armët, e gjithë lakmia

Të gjitha ushtritë, të gjitha raketat

Të gjitha simbolet e asaj frike

Nuk ka valë më të thellë sesa kjo

Që ngrihet mbi botën

E gjithë pika e palëvizshme e shkatërrimit

E gjithë qendra e furisë

Të gjithë ëngjëjt, të gjithë djajtë

Gjithkund përreth nesh, a nuk e shikon

Ka një valë më të thellë sesa kjo

Që ngrihet mbi tokë

Që se ndal dot asjë

Unë them dashuria është vala e shtatë

 

...

 

 

Comments

Popular Posts