A mund ta di diagnozen? Nuk mund te them se eshte patologji! Ekziston te te gjithe. Te ju eshte Perkedhelja e Madhe. - Fragmente nga tregimi ‘Shansoni’, nga libri Tregimet e Civilizimit, nga Mimoza Ahmeti, Albas, 2019.

A mund ta di diagnozen?

Nuk mund te them se eshte patologji! Ekziston te te gjithe. Te ju eshte Perkedhelja e Madhe.

Fragmente nga tregimi ‘Shansoni’, nga libri Tregimet e Civilizimit, nga Mimoza Ahmeti, Albas, 2019.

Vizatimi nga Mimoza Ahmeti

#mimozaahmeti #enkeledasuti @mimozaahmeti_paintingsandpoems

Comments

Popular Posts