Ne mbremje yjet, ky instalim i bruzte e rrezites argjend atje lart. - Shkeputur nga romani ‘Gruaja halucinante’, nga Mimoza Ahmeti, Onufri, 2019

Ne mbremje yjet, ky instalim i bruzte e rrezites argjend atje lart.


Shkeputur nga romani ‘Gruaja halucinante’, nga Mimoza Ahmeti, Onufri, 2019

Fotografia nga @ricaristudios

#mimozaahmeti #enkeledasuti @mimozaahmeti_paintingsandpoems

Comments

Popular Posts