Cfarë përfshijnë PERKURSIONET?

Cfarë përfshijnë PERKURSIONET?

1) Timpani
2) Daullen
3) Cimbalet
4) Trekëndshin

Perkursionet përbëhen nga material të cilat kumbojnë në mënyrë natyrore të tilla si lëkura, druri dhe metali. Tingulli rodhohet kur goditet instrumenti. Perkursionet ofrojnë ritëm dhe i japing karakter orkestrës. Në perkursione prodhohen tinguj me intensitet të ndryshëm në timpan duke ndryshuar tensionin e lëkurës ose duke e shtrënguar ose duke e liruar atë, ose duke përdorur pedalet në daulle.

Perzgjodhi dhe perktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts