Muzikanti Beethoven

Muzikanti Beethoven

Rioshi Beethoven, i vrarë, i crregullt, i cuditshëm, i stuhishëm, dhe me vetëbesim të madh, e zuri shumë shpejt vendin e tij si performues dhe si kompzitor në Vjenë – në zemrën e Evropës muzikore. Për pak kohë ai jetoi në shtëpinë e Princit Lichnowsky, një muzikant i arrirë i cili studionte dhe lunate sonatat e reja në piano dhe ishte po ai që pagoi kostot e publikimit të Opus 1 të Beethoven-it.
Qëllimi parësor i Beethoven-it kur erdhi në Vjenë ishte të studionte me Haydn dhe të mësonte nga mjeshtri i madh stilin e klasicizmit vjenez – një këndvështrim botëror i strukturuar, ku forma e gjërave ishte më e rëndësishme sesa përmbajtja e tyre. Poezia, letërsia, piktura dhe muzika e kësaj periudhe klasike ishin të përmbajtura dhe racionale.
Megjithatë, ky studim formal, i disiplinuar, e tërhoqi shumë pak Beethoven-in e padisiplinuar, të papërmbjatshëm, dhe me shpirt revolucionar. Ai thithte vetëm atë që i pëlqente dhe kështu vazhdoi rrugën e tij duke u shkëputur nga Haydn. Edhe në kompozimet e tij të hershme ne gjejmë një zë të ri të fortë muzikor. Formalisht, këto punw të herëshme e kanë zanafillën tek format klasike. Por thellësia emocionale, humori i rëndë, energjia shfaqin një krijues i cili ka marrë një rrugë të re.
Në fund të viteve 1800-të, ‘Klasicizmi’ po i hapte rrugw ‘Romanticizmit’ dhe kjo zhvendosje ishte shumë e qartë në muzikwn e Beethoven-it.
Foto është pikturë ikonë e përfaqësimit të Romanticizmit nga piktori gjerman, Caspar David Friedrich, Wanderer Above the Sea of Fog, 1818.

Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti.

Comments

Popular Posts