Dhe, ne agim te armatosur me nje durim qe digjet ne do te hyjme ne qyetet plot shkelqim. - Arthur Rimbaud

Dhe, ne agim

te armatosur me nje durim qe digjet

ne do te hyjme ne qyetet plot shkelqim.

Arthur Rimbaud

#poetry #arthurrimbaud #enkeledasuti

Comments

Popular Posts