Duart - Frederik Rreshpja Zeusi, Atena dhe te gjithe zotat duhen thyer per te ribere duart e Fidias.

Duart - Frederik Rreshpja

Zeusi, Atena dhe te gjithe zotat duhen thyer

per te ribere duart e Fidias.

Skulptura ‘Dora e Zotit’ nga Auguste Rodin.

Comments

Popular Posts