Ne mund t’i shprehim ndjenjat tona lidhur me boten rreth nesh ose nepermjet instrumenteve poetike ose atyre pershkruese. Une preferoj qe te vetshprehem metaforikisht. - Andrei Tarkovsky

Ne mund t’i shprehim ndjenjat tona lidhur me boten rreth nesh ose nepermjet instrumenteve poetike ose atyre pershkruese. Une preferoj qe te vetshprehem metaforikisht. Me lejoni te theksoj: metaforikisht, jo simbolikisht. Nje simbol permban brenda vetes nje kuptim perfundimtar, permban nje formule intelektuale, ndersa metafora eshte nje imazh. Nje imazh qe zoteron te njejtat tipare dalluese si bota qe ai perfaqeson. Nje imazh - krahasuar me nje simbol - eshte i pafundme ne kuptim. Njeriu nuk mund te flase per boten e pafundme duke aplikuar ato instrumente qe jane te percaktuara dhe perfundimtare. Ne mund t’a analizojme formulen qe perben nje simbol, ndersa metafora eshte nje qenie brenda vetes, ajo eshte njegjymtyreshe qe do te rrezohej ne cdo perpjekje per t’a prekur ate. - Andrei Tarkovsky #art #tarkovsky #andreitarkovsky #enkeledasuti

Comments

Popular Posts