Këngë e trishtë dashurie nga Nichita Stanescu

Vetëm jeta ime do të vdesë për mua, në të vërtetë

Ndonjëherë
Vetëm bari e njeh shijen e tokës
Në të vërtetë, vetëm gjakut tim i mungon
Zemra ime kur ajo largohet
Ajri është i gjatë, ti je e gjatë
Trishtimi im është i gjatë
Vjen një kohë kur kuajt vdesin
Vjen një kohë kur makineritë vjetërohen
Vjen një kohë kur bie shi i ftohtë
Dhe çdo grua mbath kokën dhe veshjet e tua
Vjen gjithashtu një zog i madh i bardh
Dhe e shtrin hënën në qiell
Këngë e trishtë dashurie nga Nichita Stanescu
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts