Lojtari i zareve nga Mahmoud Darwish

Po të kishte qenë më pak i zgjuar

Ai do ta kishte thyer pasqyrën
Dhe do të shikonte se sa shumë ishte të tjerët...
Të kishte qenë i lirë
Ai do të ishte bërë një legjendë...
Lojtari i zareve nga Mahmoud Darwish
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts