Ne jetojme duke pare hije qe levizin dhe besojme se ky eshte realiteti. - Jose Saramago

Ne jetojme duke pare hije qe levizin dhe besojme se ky eshte realiteti. - Jose Saramago

@veronika_k_ko

Comments

Popular Posts