Pikepamja e Kafkes eshte se njerezimi vuan e lengon nga sundimi i se keqes ne bote.

Pikepamja e Kafkes eshte se njerezimi vuan e lengon nga sundimi i se keqes ne bote.

Shkeputur nga libri ‘Dialoget me Kafken’, nga Gustav Janouh, perkthyer ngq Hike Muka, Botimet Almera, 2007

Comments

Popular Posts