Ditën e fundit të botës, dua të mbjell një pemë. - Nga W.S. Merwin

Ditën e fundit të botës, dua të mbjell një pemë.

Nga W.S. Merwin

Comments

Popular Posts