“Duhet të ketë një qeveri, tha burri i parë i verbër, nuk jam kaq i sigurt, por ka...do të jetë një qeveri e të vërbërve për të drejtuar të verbrit, që do të thotë, asgjëja në përpjekje për të organizaur asgjënë.” – Jose Saramago, Verbëria

“Duhet të ketë një qeveri, tha burri i parë i verbër, nuk jam kaq i sigurt, por ka...do të jetë një qeveri e të vërbërve për të drejtuar të verbrit, që do të thotë, asgjëja në përpjekje për të organizaur asgjënë.” – Jose Saramago, Verbëria

Comments

Popular Posts