Ky është Mëngjesi i parë - Nga Izumi Shikibu

Asgjë

Në këtë botë
Nuk është e zakonshme sot
Ky është
Mëngjesi i parë
Nga Izumi Shikibu
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts