Mbi derë thuhet se çfarë duhet bërë për të mbijetuar... - Nga W.S. MerwinMbi derë thuhet se çfarë duhet bërë për të mbijetuar

Por ne nuk jemi bërë për të mbijetuar
Vetëm për të jetuar
Nga W.S. Merwin

Comments

Popular Posts