Ne i përgjigjemi të bukurës me emocion. E bukura na dërgon mesazhe. Ne hutohemi nga këto mesazhe për shkak të shpërqëndrimeve që ato i shkaktojnë mendjes sonë. Këto mesazhe flasin rreth llojeve të ndryshme të lumturisë dhe të gëzimit. Gëzimi përfaqësohet në mënyrë të suksesshme nga Simfonia e Nëntë e Beethoven-it dhe nga Partenoni. - Agnes Martin

Ne i përgjigjemi të bukurës me emocion. E bukura na dërgon mesazhe. Ne hutohemi nga këto mesazhe për shkak të shpërqëndrimeve që ato i shkaktojnë mendjes sonë. Këto mesazhe flasin rreth llojeve të ndryshme të lumturisë dhe të gëzimit. Gëzimi përfaqësohet në mënyrë të suksesshme nga Simfonia e Nëntë e Beethoven-it dhe nga Partenoni. - Agnes Martin

Piktura, Deti, 2003, Agnes Martin

Comments

Popular Posts