Një diell i vdekur nga Bejan Matur

E qëroj natën

Nga mishi i vdekur i diellit
Dhe si një shall
E mbështjell rreth
Kokës sime
Një diell i vdekur nga Bejan Matur
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts