Një grua krijoi diellin brenda vetes - Nga Joyce Mansour

Një grua krijoi diellin brenda vetes

Dhe duart e saj ishin të dashura për t’u parë
Toka u hap poshtë këmbëvë të saj pjellore
Duke e mbështejllë atë në frymëmarrjen e saj të portokalltë
Duke lindur kështu qetësinë
Nga Joyce Mansour
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti
Fotografia #uphilldawta

Comments

Popular Posts