Të vdekurit nuk janë të ndarë nga të gjallët... - Nga W.S. Merwin

Të vdekurit nuk janë të ndarë nga të gjallët.

Secili me një këmbë në të panjohurën
Dhe që nuk mund të flasin për njëri-tjetrin.
Nga W.S. Merwin

Comments

Popular Posts