Unë jam dhe s’jam nga Rumi

Unë jam i zhytur

Në përmbytjen
Që ende duhet të vijë
Unë jam i lidhur
Në burgun
Që ende duhet të ekzistojë
PASI NUK KAM LUAJTUR SHAH
UNË TASHMË JAM SHAHMAT
Pasi nuk kam shijuar
Një kupë të verës tënde
Unë jam tashmë i dehur
Pasi nuk kam hyrë
Në fushëbetejë
Unë jam tashmë i plagosur dhe i vrarë
UNË NUK E
DI MË DALLIMIN
NDËRMJET IMAZHIT DHE REALITETIT
SI HIJA
JAM DHE
S’JAM
Unë jam dhe s’jam nga Rumi
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts