Poezia “Përpiqem” - Nga Erica Jong

Përpiqem

Të bie në dashuri Edhe sikur vetëm Për të mbajtur Vdekjen Në breg Unë e di Se shtrigat E djegura Se mishi i pjekur I armikut O ne jemi të gjithë Armiqtë E njëri-tjetrit Madje ndonjëherë edhe ata Që së fundi Ishin të dashur As nuk do të riformësohen As do të shërohen Nga rënia ime Në dashuri E megjithatë Këtu është Paradoksi Dashuria drejton poemën Poema është Shpresë Poezia “Përpiqem” Nga Erica Jong Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts