Ne kohet kur dashuria ishte art…
Dashuri dhe Paris

Ne kohet kur dashuria ishte art…
Nga Brassai

Comments

Popular Posts