Poezia “Është ligji i ëmbël i njeriut” - Nga Paul Eluard

Është ligji i ëmbël i njeriut
Ata bëjnë verë nga rrushi
Ata bëjnë zjarr nga qymyrguri
ATA BËJË NJERËZ NGA PUTHJET
Është ligji i vërtetë i njeriut
I paprekur
Pavarësisht
Mjerimit dhe luftës
Pavarësisht
Rrezikut të vdekjes
ËSHTË LIGJI I NGROHTË I NJERIUT
PËR TA NDRYSHUAR UJIN NË DRITË
ËNDRRËN NË REALITET
Armiqtë në miq
Një ligj i vjetër dhe i ri
Që përsos vetveten
NGA THELLËSITË E ZEMRËS SË FËMIJËS
Për të kënaqur arsyen
 
Poezia “Është ligji i ëmbël i njeriut”
Nga Paul Eluard
 
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts