Tashti ne po shetisim te vetem

Tashti ne po shetisim te vetem

Pa fantazma dhe banderola. Rrofte
Kaosi...
Fragmente nga poezia ‘Beethoven i vone’, nga libri me poezi ‘Qyteti ku dua te jetoj’, nga Adam Zagajewski, perkthyer nga Bardhyl Londo, Aleph, 2012.
Piktura, Mes miqsh nga mjeshtri @helidonhaliti

Comments

Popular Posts