Lërmë të vajtoj - Opera ‘Rinaldo’, 1711, Handel

Lërmë të vajtoj

Fatin im mizor,
Që unë të
Kem liri
Unë po vuaj
Lutem për mëshirë...
Opera ‘Rinaldo’, 1711, Handel
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts