Piktura eshte poezi e heshtur dhe poezia eshte nje pikture qe flet. - Nga PlutarchPiktura eshte poezi e heshtur dhe poezia eshte nje pikture qe flet. - Nga Plutarch

Piktura nga mjeshtri @helidonhaliti

Comments

Popular Posts