Perse e fshehin pemet Shkelqimin e rrenjeve te tyre? - Pablo Neruda, Libri i pyetjeve

Perse e fshehin pemet

Shkelqimin e rrenjeve te tyre?
Pablo Neruda, Libri i pyetjeve
Piktura nga mjeshtri @helidonhaliti

Comments

Popular Posts