Poezia “I këndova” - Nga Carl Sandburg

Të këndova ty dhe hënës

Por vetëm hënës i kujtohet
I këndova
Ritme të dalldisura
Pa zemërim
Pa fyt
Edhe hënës i kujtohen
Dhe ajo është e mirë me mua
Poezia “I këndova”
Nga Carl Sandburg
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti
Piktura, Shkeputja nga mjeshtri @helidonhaliti

Comments

Popular Posts