Poezia “Kur ngjallen” - Nga Constantine P Cavafy

Përpiqu t’i mbash, poet

Ato vizione erotike të tuat
Sado pak qofshin ato mund të qetësohen
Vendosi, gjysëm të fshehura, në vargjet e tua
Përpiqu t’i mbash, poet
Kur ato ngjallen në mendjen tënde
Natën apo në ndriçimin e mesditës
Poezia “Kur ngjallen”
Nga Constantine P Cavafy
Përzgjodhi dhe përktheu – Enkeleda Suti
Piktura, Mbjellja e njeriut nga Gazmend Leka

Comments

Popular Posts