Poezia “Poemë për Kabirin” - Nga Erica Jong


Kabiri thotë

Fryma brenda frymës
Është Zoti
Dhe unë i them Kabirit
Ti je fryma brenda frymës
Që nuk do të thotë
Se poeti është Zot
Por vetëm se Zoti
E përdor poetin
Siç përdor era
Një velë
Poezia “Poemë për Kabirin”
Nga Erica Jong
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti
Fotografia, Empress Sakura in action @luarasi.suel
Piktura, Impulse shpirti nga @luarasi.suel

Comments

Popular Posts