Seksi dhe dhuna, ose natyra dhe arti

Seksi dhe dhuna, ose natyra dhe arti

Ne fillim ishte natyra. Duke qene sfondi prej nga, dhe perkundrejt te cilit, u formuan idete tona per Zotin, natyra vazhdon te mbetet problemi moral me madhor. Nuk mund te shpresojme te kuptojme seksin dhe gjinine, perpara se te kemi sqaruar qendrimin tone ndaj natyres. Seksi eshte i ndervarur nga natyra. Seksi eshte e natyrshmja tek burrat.
Shkeputur nga libri “Personae Seksuale: Arti dhe Dekadenca nga Nefertiti deri tek Emily Dickinson”, nga Camille Paglia, perkthyer nga Engjellushe Shqarri, Botimet ISP dhe Maluka

Comments

Popular Posts