Ultra nga Ozdemir Asaf

Kur të ngarkoj njëmijë kuptime

Mbi një fjalë të vetme
Do të thërras emrin tënd
Ultra nga Ozdemir Asaf
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti
Piktura, Dhoma VI nga Gazmend Leka

Comments

Popular Posts