Unë di të parthënën nga Bejan Matur

Unë di të pathënën

Tani
Të gjitha shpresat e mia
Janë të investuara tek një mal
Ai strehon mundësinë
Ndoshta, një takim
Shumë shpritra delikat të fëmijërisë
Janë të fshehura në atë mal
Unë nuk e di se ku shtrihet e braktistkur buzëqeshja jote
Apo vështrimi yt i papërfunduar
Trupi yt gjysëm i varrosur tradhëton
Atë që ka bërë
Dëmi ndodhi kur pashë pas
E rroka të vërtetën
Dhurata e fundit e takimit
Shumë vonë
A të kujtohet koha e të korrurave?
Drithëri, teksa binte tek tehu
Duke i treguar botës atë çka jemi
Plepat u drodhën atë ditë
Dhe ajri u ngrit
Me gëzimet e parnverës
Unë nuk e di se për çfarë u tha
Unë di vetëm atë që nuk u tha
Shkova e humbur tek plepat që fëshfërinin
PO LËVIZJA NË GJAKUN TONË TË PATHËNËN
Por është shumë vonë
Kaq vonë
Saqë nuk do të gjej askënd
Edhe nëse ngjitem në mal
ASNJË NATË NDËRMJET NESH
AS ZJARR AS PRITJE
ËSHTË VETËM NJË MAL
Unë di të parthënën nga Bejan Matur
Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti

Comments

Popular Posts