“Unë kam qenë gjithmonë i vetëdijshëm se duhet t’i bësh njerëzit të të dëgjojnë përpara se të ndryshosh mendjen e tyre. FRIKA MË E MADHE E ÇDO ARTISTI ËSHTË QË TA INJOROJNË, kështu që nëse ka debat rreth jush, kjo është diçka fantastike.” - Damien Hirst

“Unë kam qenë gjithmonë i vetëdijshëm se duhet t’i bësh njerëzit të të dëgjojnë përpara se të ndryshosh mendjen e tyre. FRIKA MË E MADHE E ÇDO ARTISTI ËSHTË QË TA INJOROJNË, kështu që nëse ka debat rreth jush, kjo është diçka fantastike.” - Damien Hirst

 

Përzgjodhi dhe përktheu Enkeleda Suti  

www.enkeledasuti.com     

Comments

Popular Posts