Posts

Showing posts with the label ARTI JAPONEZ

Fudo Gomagu, 1974, KAZUO SHIRAGA #painting #gutai #kazuoshiraga #enkeledasuti

Yougen, KAZUO SHIRAGA #painting #gutai #kazuoshiraga #enkeledasuti

Chijikusei Gotenrai, KAZUO SHIRAGA #painting #gutai #kazuoshiraga #enkeledasuti

Zjarri i Dattan, KAZUO SHIRAGA #painting #gutai #kazuoshiraga #enkeledasuti

KAZUO SHIRAGA #painting #gutai #kazuoshiraga #enkeledasuti

KAZUO SHIRAGA #painting #gutai #kazuoshiraga #enkeledasuti

Ryuju-san, 1975, KAZUO SHIRAGA #painting #gutai #kazuoshiraga #enkeledasuti

Masashi Kambe

GYOTAKU: ARTI I LASHTË JAPONEZ I PIKTURIMIT TË PESHKUT NGA K. ERICA DODGE

INFLUENCAT E ARTIT JAPONEZ TEK ARTISTËT PERËNDIMOR