Posts

Showing posts with the label MUZIKË KLASIKE

Stravinsky spiun?????

Stravinsky dhe Revolucioni Rus

PROFIL: Igor Stravinsky - Jeta, kohët në të cilat jetoi dhe muzika

PROFIL: Antonio Vivaldi: Jeta, kohët në të cilat jetoi dhe muzika

Kohët në të cilat jetoi Vivaldi

Vivaldi dhe epoka baroke - Cfarë do të thotë barok?

Vivaldi dhe epoka baroke

Tchaikovsky - Nënpunës civil dhe burrë qyteti

Kohët në të cilat jetoi Tchaikovsky

Muzika e Tchaikovsky

Arrëthyesi i Tchaikovsky

Kohët e Mozart

Udhëtimet e Mozart

PROFIL: Wolfgang Amadeus Mozart

Bashkëmoshatarët e famshëm të kohës së Beethoven-it

Artistët që janë përbllur me sfida të ndryshme gjatë jetës së tyre si Beethoven

Muzikanti Beethoven

La Terza Guerra Mondiale - Nga Adriano Celentano

5 minuta shpjegim mbi ’Koncertin e fundit për piano Nr. 27’ të Mozart-it Nga Daniel Barenboim