Posts

Showing posts with the label SLAVOJ ZIZEK

‘Kinemaja është arti çoroditës përfundimtar. Ai nuk iu jep atë që dëshironi – ai ju thotë se si të dëshironi.’ – Slavoj Zizek

‘Kinemaja është arti çoroditës përfundimtar. Ai nuk iu jep atë që dëshironi – ai ju thotë se si të dëshironi.’ – Slavoj Zizek

ANALIZA E FEMRËS FATALE: E VETMJA GRUA E MIRË ËSHTË NJË GRUA E VDEKUR!

NE NUK DUAM TË JEMI TË LUMTUR. NE JEMI TË PËRGATITUR PËR TË VUAJTUR NGA FILOZOFI SLAVOJ ZIZEK

FRIKA JONË PËR TË RËNË NË DASHURI NGA FILOZOFI SLAVOJ ZIZEK

DASHURIA E VËRTETË ËSHTË RADIKALE! NGA FILOZOFI SLAVOJ ZIZEK

ÇFARË ËSHTË DASHURIA E VËRTETË? NGA FILOZOFI SLAVOJ ZIZEK

TË DUASH DIKË PËR ATË QË AI OSE AJO NUK ËSHTË NË TË VËRTETË NGA FILOZOFI SLAVOJ ZIZEK